Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Zarządzanie

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Nabór na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? A może po prostu chcesz być w przyszłości dobrym szefem i liderem? Wybierz Zarządzanie we WSIiZ.
 

WSIiZ ma doświadczenie w zarządzaniu i chce się nim dzielić. Co nas wyróżnia? Każdemu studentowi, który ma pomysł, pomożemy założyć firmę. Wiele już założyliśmy wspólnie z naszymi studentami i dobrze sobie radzą na rynku.
 

 

PARTNER KIERUNKU

     
 
Zarządzanie - WSIiZ w Rzeszowie

 

Przychody komercyjne z usług świadczonych na rzecz gospodarki (biznesu) sytuują nas w ścisłej czołówce polskich uczelni i są zdecydowanie najwyższe spośród uczelni niepublicznych (stanowią ponad 50% przychodów).

Dzięki współpracy z firmami studenci mają szanse na: staże, praktyki, pracę.

Założyliśmy wiele firm, mamy własny fundusz inwestycyjny i pożyczkowy, i, przede wszystkim, kontakty z zewnętrznymi źródłami finansowania. Zatem tych, którzy myślą o własnej firmie jesteśmy w stanie dobrze wykształcić i przygotować do założenia firmy, zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej. Po prostu – kształcimy praktycznie.
Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami ds. zarządzania, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym. 

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

 

Poprzez realizacje programu studiów będziesz mógł zrozumieć zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, warunki determinujące ich rozwój  oraz kształtować swoją  kreatywność. Twoja kreatywność i przedsiębiorczość w połączeniu z  solidnym warsztatem zdobytym podczas studiów będą stanowić  doskonałą podstawę do profesjonalnej kariery w biznesie.

 


 

Podczas studiów  będziesz miał możliwość odbywania zajęć z kadrą, która swoje doświadczenie zdobywała w znakomitych uczelniach amerykańskich i europejskich. To wybitni specjaliści – należą do grona najczęściej cytowanych ekonomistów.

 

 • Profesor Bartłomiej Kamiński – Doradca Banku Światowego;

 • Profesor Stefan Markowski – ekspert ds. zarządzania, doradca wielu firm w Polsce, Anglii, czy Australii;

 • Profesor Tomasz Mickiewicz - Dyrektor Centrum Badań nad Zmianami Ekonomicznymi i Społecznymi w Europie w University College London;

 • Profesor Krzysztof Opolski - Ekspert i doradca wielu firm (m. in. PKO BP, PLL LOT SA, RUCH SA) i instytucji publicznych.

 • Profesor Waldemar Karwowski - Dyrektor Center for Industrial Ergonomics w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA

 


  W programie studiów miedzy innymi:

 • kierowanie zespołami ludzkimi,

 • zarządzanie strategiczne,

 • marketing i badania marketingowe,

 • zarządzanie jakością,

 • zarządzanie projektem,

 • informatyka w zarządzaniu,

 • finanse przedsiębiorstwa.

 

Zatrudniamy wielu studentów i absolwentów WSIiZ. Wykazują się oni bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i świetnie odnajdują się w międzynarodowym środowisku naszej firmy. Mają wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umieją pracować samodzielnie i w zespole. A przede wszystkim po studiach we WSIiZ dysponują umiejętnościami praktycznymi, które cenimy najbardziej.
Krzysztof Kwiecień, Deloitte Central Europe Lead HR Director

 

 

Warsztat biznesowy w pakiecie dla studentów zarządzania

 

Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę to szkolenia przygotowujące do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie studentom/absolwentom różnych kierunków studiów zdobywania wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś możliwość poznawania osób myślących poważnie o własnym biznesie i nawiązywania współpracy na wielu płaszczyznach.

Warsztaty biznesowe na kierunku Zarządzanie są darmowe!

 


 

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - jednostka Uczelni, która stanowi wsparcie merytoryczne, techniczne i finansowe Twojej kreatywności.

Już podczas studiów Twoja kreatywność może wypłynąć na szerokie wody start-up-owego biznesu. „Zawodowcy od innowacji” pomogą doprecyzować Twój pomysł i wprowadzić go w życie.

 

 • Poznaj KIERUNEK!
 

Szerokie spektrum oferowanych w czasie studiów certyfikatów da Ci formalne, akceptowane i pożądane przez pracodawców i partnerów biznesowych potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.

 

Certyfikaty możliwe do uzyskania na Zarządzaniu: 

 

Z punktu widzenia rynku pracy certyfikaty to:

 • Wyróżnienie się na rynku pracy,

 • Potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne,

 • Możliwość szybkiego awansu zawodowego (dla wielu osób certyfikat był bezpośrednią przyczyną awansu),

 • Ceniony atut przez duże przedsiębiorstwa logistyczne i produkcyjne,

 • Przyspieszenie procesu rekrutacyjnego – wiele firm dla osób z certyfikatem stosuje uproszczony proces rekrutacji.

 


 

Zarządzanie w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny a prowadzone są  przez   osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

 

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z kierowania zespołami ludzkimi nauczysz się jak dobierać osoby do zespołów i jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym;

 • na zajęciach z informatyki  w zarządzaniu nauczysz się jak wykorzystywać nowoczesne rozwiązania informatyczne w procesie zarzadzania przedsiębiorstwem;

 • na zajęciach z marketingu nauczysz się jak przygotować plan marketingowy przedsięwzięcia biznesowego oraz jak optymalizować portfel produktowy przedsiębiorstwa;

 • na zajęciach z finansów przedsiębiorstw nauczysz się jak optymalizować procesy inwestycyjne oraz  przeprowadzać badania sposobów finansowania przedsiębiorstw o określonej charakterystyce finansowej;

 • na zajęciach z rachunkowości nauczysz się w jaki sposób należy prowadzić ewidencje operacji gospodarczych  w przedsiębiorstwie;

 • na zajęciach z komunikacji interpersonalnej nauczysz się jak skutecznie formułować komunikaty w formie werbalnej i niewerbalnej oraz jak wykorzystywać różne kanały komunikacyjne w praktyce;

 • na zajęciach z zarządzania strategicznego nauczysz się w jaki sposób oceniać zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa oraz ustalać kierunki jego rozwoju;

 • na zajęciach z gry kierowniczej nauczysz się wyliczania zasobów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji maksymalizujących wyniki przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych . Miejscami odbywania praktyk są podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. przedsiębiorstwa, banki, fundusze i towarzystwa leasingowe, biura maklerskie, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Ważne! Ponadto studenci kierunku uczestniczą w ponadprogramowych spotkaniach z praktykami, organizowanymi kilkakrotnie podczas semestru. 

W trakcie studiów będziesz realizować kilka przedmiotów ogólnoakademickich. Dadzą Ci one szerszą perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia z Twojego kierunku studiów. Wyposażą Cię one w wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz pozostałe – praktyczne – przedmioty.


 

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 
Jako absolwent będziesz wyposażony  w wiedze i umiejętności umożliwiające założenie własnej działalności gospodarczej, będziesz mógł również pracować w działach organizacyjnych podmiotów gospodarczych tj. dziale kadrowym, finansowym, produkcyjnym, marketingowym czy badawczo -rozwojowym.
 
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.

 


 

Co o Zarządzaniu sądzą specjaliści i praktycy biznesu?

 

W praktyce zarządzania niezbędna jest wiedza z wielu obszarów. Kluczowe kompetencje dotyczą oczywiście doboru i zarządzania personelem, ale podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga również znajomości podstaw prawa, ekonomii czy marketingu. Dynamika zmian otoczenia gospodarczego wymaga również szybkiego dostosowywania przedsiębiorstwa, co bardzo często realizowane jest poprzez projekty. Studia kierunku Zarządzanie z nikogo nie uczynią Menedżera, ale na pewno przyszłym menedżerom ułatwią pracę i zwiększą trafność podejmowanych decyzji.

 Krzysztof Witkowski - Prezes Zarzadu  Universe-IBS sp. z o.o.

 

Zarządzanie to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, również z punktu widzenia pracodawców. Coraz częściej oczekuje się że nowozatrudnieni absolwenci będą charakteryzować się szeroko rozumianą wiedzą ekonomiczną z zakresu finansów, zarządzania personelem, projektami czy jakością. Dzięki takiemu wykształceniu mogą pracować oraz szybko i łatwo przechodzić do innych działów firmy dostosowując się do potrzeb rynku. Kompetencje menedżerskie połączone z wiedzą o różnych aspektach gospodarki są nieocenione podczas prac w zespołach projektowych gdy trzeba scalić wiedzę finansową, inżynierską, prawną. Osoba która posiada wielostronną, uniwersalną wiedzę ekonomiczne jest atrakcyjnym pracownikiem w działach zarządzania jakością. 

 Janusz Maksymowicz - z-ca dyr.ds. sprzedaży TUV NORD Polska, sp.  z o.o.

© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.