Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Logistyka

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Nabór na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego.

 

PARTNER KIERUNKU
Logistyka. Studia w WSIiZ w Rzeszowie
 
 
Studia w WSIiZ w Rzeszowie
 
 
Sprawne systemy logistyczne, projektowane i zarządzane przez wykształconych inżynierów, stanowią niezbędny czynnik efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwań odbiorcy na dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i pasażerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych.
Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba ofert w działach logistyki, transportu i spedycji oferowanych przez portale rekrutacyjne wzrosła blisko dwukrotnie..

Maryla Rarus
Ekspert Biura Karier WSIiZ

 

Studiuj Logistykę i w ramach studiów 
zdobądź certyfikat wart przynajmniej 5 tysięcy złotych

 
Czy wiesz, że studiując Logistykę we WSIiZ możesz zdobyć certyfikat Candidate European Senior Logistician? To ważne w branży potwierdzenie umiejętności menedżera logistyki.
 
Realizując program studiów i uzyskując na dyplomie ocenę co najmniej dobrą, zdobędziesz certyfikat, który poza WSIiZ kosztowałby Cię przynajmniej 5 tysięcy złotych nie licząc kursów przygotowawczych.
 
Certyfikat przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie, koordynację, kontrolę i rozwijanie logistyki w przedsiębiorstwach oraz doradztwo logistyczne. Potwierdza on wiedzę z zakresu m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem oraz planowania produkcji itp. 
 
Po zebraniu wymaganego doświadczenia zawodowego i pozytywnej jego kwalifikacji przez uprawnionych asesorów będziesz mieć możliwość zdobycia pełnego certyfikatu European Senior Logistician, także bez obowiązku zdawania egzaminów sprawdzających wiedzę wymaganą od menedżera logistyki. Świadectwem posiadania tej wiedzy będzie bowiem dyplom ukończenia studiów WSIiZ. 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest trzecią uczelnią w Polsce (po Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej), która pozytywnie przeszła audyt programu studiów z logistyki European Senior Logistician. 

European Senior Logistician to międzynarodowy standard umiejętności logistycznych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA). Jest on podstawą międzynarodowego certyfikowania kwalifikacji logistyków w 30 krajach, szczególnie w Unii Europejskiej.
 
 

Zdaniem eksperta

Certyfikat European Senior Logistician jest uznawanym w Europie i poza nią - świadectwem umiejętności menedżera logistyki. Aby zdobyć te uprawnienia, trzeba zdać sześć egzaminów dotyczących m.in.: łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem, itp. Należy także potwierdzić co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako menedżera logistyki lub konsultanta w projektach logistycznych. To spore wyzwanie, także finansowe. Większość osób płaci bowiem za kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów, a same egzaminy to wydatek blisko 5 tys. zł. Co najmniej tyle zyskuje zatem absolwent studiów, których program jest oficjalnie uznany za „ekwiwalent wiedzowy”. Warto podkreślić, że certyfikaty „European Senior Logistician” ma w Polsce zaledwie kilkaset osób. A zatem każdy posiadacz tego dokumentu będzie miał szanse wyróżniać się na rynku pracy.
 
dr inż. Krzysztof Feret,
certyfikowany European Senior Logistician

 W programie studiów m.in.:

 • projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów logistycznych,

 • zarządzanie procesowe oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami wytwórczymi,

 • zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka dystrybucji i zaopatrzenia,

 • organizacja centrów spedycyjnych,

 • systemy transportu produkcyjnego i magazynowego,

 • warsztaty logistyczne z praktykami, 

 • gry decyzyjne.

 


 

 • Poznaj KIERUNEK!
 • Wejdź Na ZAJĘCIA
 • Wejdź na ĆWICZENIA
 • Posłuchaj WYKŁADOWCY

 Są dwa ważne powody, dla których warto studiować logistykę. Pierwszy to dobre perspektywy pracy w efekcie stale rosnącego zapotrzebowania na logistyków w przedsiębiorstwach. Jednym z głównych wyzwań biznesu na dziś i na przyszłość jest bowiem zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli jak najlepiej połączyć wysokie wymagania odbiorców w zakresie szybkości i niezawodności dostaw z zaopatrzeniem i wytwarzaniem, często ulokowanym w różnych miejscach na świecie. Nie da się tego robić bez udziału logistyków.

Powód drugi - logistyka to bardzo ciekawy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dający okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z inżynierii systemów, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają więc znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, niż ci, którzy skończyli wąsko sprofilowane kierunki studiów.

dr Krzysztof Feret, Katedra Inżynierii Procesowej

 


 


 

Logistyka w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków.


Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z Zarządzania produkcją i usługami poznasz zasady projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, nauczysz się metod, technik i narzędzi powszechnie stosowanych koncepcji organizacji i optymalizacji obszaru produkcji jak Lean Manufacturing, Kaizen, BPR, TQM. Zostaniesz przeszkolony w zakresie przygotowywania dokumentacji pracy standaryzowanej, identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, rozwiązywania problemów jakościowych;

 • na zajęciach z Ekonomiki transportu poznasz teoretyczne i praktyczne uwarunkowania funkcjonowania branży TSL, wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu. Nauczysz się wypełniać dokumenty transportowe i spedycyjne oraz wykorzystywać formułę INCOTERMS w praktyce. W ramach case study będziesz rozwiązywał problemy optymalizacji planowania tras przejazdu, prognozowania popytu i wyceniania kosztów usługi transportowej;

 • na zajęciach z Komputerowej symulacji procesów logistycznych unauczysz się projektować modele symulacyjne procesów produkcyjnych, transportowych, parametryzować te procesy, przygotowywać warianty rozwiązań optymalizacyjnych i wykonywać eksperymenty na utworzonych modelach, kształtując umiejętności modelowania, analizowania, szacowania ryzyka i podejmowania decyzji wraz z poznaniem ich konsekwencji;

 • w ramach Warsztatu logistycznego poznają różne obszary i aspekty sektora TSL „w praktyce”, m.in. logistyki zaopatrzenia, dystrybucji, logistyki produkcji, transportu i spedycji.   W ramach case study rozwiązują problemy logistyczne, związane z zarządzaniem zapasami, planowaniem produkcji czy wyborem odpowiedniego środka transportu. 

 • w ramach Gier decyzyjnych uczą się obsługiwać najpopularniejszą na rynku giełdę transportową TRANS, zarządzać flotą transportowa, zarządzać projektami produkcyjno – logistycznymi, optymalizować procesy zarządzania firmą produkcyjną,  

 • w ramach Logistycznej Szkoły Letniej poznasz i praktycznie przećwiczysz zastosowanie narzędzi informatycznych wspomagających funkcje logistyczne w przedsiębiorstwie takie jak: symulatory procesów logistycznych, oprogramowanie SAP, zaawansowane funkcje MS Excel, Giełdy Transportowe.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje doskonalą w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach sektora Transport-Spedycja-Logistyka, firmach z klastra Dolina Lotnicza oraz nowo powstającego Klastra Automotive.

Ważne! Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem: logistycy, agenci celni, planiści, spedytorzy, analitycy procesowi, menedżerowie kaizen-lean, menedżerowie jakości.

W trakcie studiów będziesz realizować kilka przedmiotów ogólnoakademickich. Dadzą Ci one szerszą perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia z Twojego kierunku studiów. Wyposażą Cię one w wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz pozostałe – praktyczne – przedmioty.


 

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Ekonomia na specjalności Logistyka i zarządzanie produkcją.

 


 

To 40 godzinny warsztat z zakresu symulacji systemów logistycznych za pomocą oprogramowania FlexSim i zarządzania firmą za pomocą systemu informatycznego SAP ERP, który jest prowadzony przez praktyków i ekspertów z dziedziny logistyki. Przewiduje się również wizytę w firmie logistycznej.

 
Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu logistyki.
 
Więcej informacji: Katedra Inżynierii Procesowej (tel. 17 866 15 26).
© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.