Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Fizjoterapia - jednolite magisterskie - NOWOŚĆ

Wydział Medyczny
REKRUTACJA ON-LINE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

czas twania: 5 lat (10 semestrów)
 

Nabór na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego.

 
 
Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Obserwowane zapotrzebowanie rynku na specjalistów z tego zakresu stale wzrasta zarówno w kraju, jak również poza jego granicami.
 
Wczesne prowadzanie interwencji fizjoterapeutycznych w zaburzeniach funkcji struktur ciała oraz powszechne wdrażanie działań profilaktycznych zapewnia poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, co w myśl polityki zdrowotnej stanowi istotny element zmniejszający nakład finansowy na leczenie pacjenta. 

Fizjoterapia stanowi nowy perspektywiczny kierunek na rynku medycznym, natomiast sylwetka studenta WSIiZ wpisuje się w standardy kształcenia na poziomie europejskim.
Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia powodują, że przedstawiciele zawodów okołomedycznych nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz bardziej potrzebne będą kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia. 

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ
 
Fizjoterapia. Studia w WSIiZ w Rzeszowie

 PARTNERZY KIERUNKU 

 Fizjoterapia. Studia w WSIiZ w RzeszowieFizjoterapia. Studia w WSIiZ w Rzeszowie

  

W programie studiów m.in.:

Program studiów obejmuje przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe i kierunkowe, wśród których wyróżniamy m. in:  
 • fizjoterapia ogólna

 • masaż leczniczy

 • kinezyterapia 

 • fizykoterapia 

 • blok przedmiotów obejmujących podstawy fizjoterapii klinicznej, m. in: w kardiologii, pulmonologii, intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii, reumatologii, ginekologii i położnictwie, chirurgii, neurologii, onkologii, pediatrii, psychiatrii i geriatrii

 • rekreacja, sport i turystyka rekreacyjna

 • metody specjalne fizjoterapii – terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

 • metody specjalne fizjoterapii w rehabilitacji neurologicznej

 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

 • metody specjalne fizjoterapii – usprawnianie dzieci i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

 • metody specjalne fizjoterapii – rehabilitacja ambulatoryjna i środowiskowa

 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia

 • protetyka i ortotyka – inżynieria w rehabilitacji

 • aktywna rehabilitacja – sport osób niepełnosprawnych

 • diagnostyka i fizjoterapia w kardiologii

 • fizjoterapia w medycynie sportowej

 • masaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa

 • kontraktowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej

 • rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa

 • zooterapia w rehabilitacji dzieci

 • sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.

 


Studiuj w Polsce – pracuj za granicą!


Zawód fizjoterapeuty znajduje się w wśród cenionych profesji w Europie. Dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjote-rapia mogą z powodzeniem szukać pracy za granicą. Uczelnia nawiązała współpracę z kilkoma agencjami zatrudnienia, oferującymi pracę w krajach Unii Europejskiej.

Studentom studiów stacjonarnych na kierunku Fizjoterapia proponujemy dodatkowy blok zajęć, przygotowujący do podjęcia pracy za granicą. Oferowany program obejmuje intensywny lektorat z języka obcego (do wyboru język niemiecki, angielski lub francuski) oraz dodatkową (o ile to wymagane w danym kraju) praktykę kliniczną.

Zgłoś chęć rozpoczęcia modułu w trakcie 1 semestru nauki na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia (zajęcia w ramach dodatkowego modułu rozpoczynają się od 2 semestru) i zapewnij sobie nowe możliwości. 

Co zrobić, żeby pracować jako fizjoterapeuta za granicą?

Umiejętności praktyczne fizjoterapeutów kształconych w Polsce są doceniane przez zagranicznych pracodawców. Jednak, aby pracować legalnie w zagranicznych placówkach medycznych, niezbędne jest uznanie kwalifikacji zawodowych.

 

Dowiedz się, jakie formalności musisz załatwić przed podjęciem pracy jako fizjoterapeuta w wybranym przez siebie kraju.

Fizjoterapeuta w Niemczech

Fizjoterapeuci to specjaliści, których umiejętności cieszą się dużym zainteresowaniem na niemieckim rynku pracy. Gdzie czeka na Ciebie praca fizjoterapeuty? Wielu absolwentów Fizjoterapii jest przyjmowanych do pracy w szpitalach, prywatnych gabinetach, sanatoriach czy innych placówkach opieki zdrowotnej. Jeśli marzy Ci się własny biznes, pomyśl w przyszłości o otwarciu własnego gabinetu.

Polscy fizjoterapeuci chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu w Niemczech, muszą postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. Uczelnia nawiązała współpracę z dwoma firmami: Beta Activ oraz Idea, które pomagają kandydatom na stanowisko fizjoterapeuty w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do nostryfikacji dyplomu.

Jednym z podstawowych wymogów niezbędnych do uznania polskiego wykształcenia w Niemczech (oprócz posiadania dyplomu fizjoterapeuty) jest potwierdzenie zrealizowania 1600 godzin praktyk klinicznych.

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta w Niemczech”? Zyskujesz:

 • intensywny lektorat z języka niemieckiego*,

 • 640 godzin dodatkowych praktyk klinicznych (co obok 960 godzin przewidzianych planem studiów daje łącznie wymagane 1600 godzin praktyk w toku studiów).


*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 420 godzi zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Program lektoratu obejmuje:
 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,

 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,

 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.

Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.
Opłata: 35 zł/ miesiąc

Fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii

Twoje doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty będzie zweryfikowane przez Health&Care Professions Council (HCPC) zgodnie ze standardami pracy fizjoterapeuty w Wielkiej Brytanii.

Co zrobić, żeby pracować jako fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii?
 • wypełnić formularz i dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe uwzględniając referencje od pracodawcy,

 • dokonać opłaty w kwocie £495 za rozpatrzenie przez HCPC dokumentów kandydata,

 • zrealizować podczas studiów minimum 1000 godzin praktyk klinicznych, z czego każda praktyka powin-na być szczegółowo rozpisana pod kątem zakresu czynności i poświadczona podpisem dyrekcji placówki medycznej, w której się odbywała.


Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta w Wielkiej Brytanii”? Zyskujesz:
 • intensywny lektorat z języka angielskiego*,

 • 40 godzin dodatkowych praktyk klinicznych (co obok 960 godzin przewidzianych planem studiów daje łącznie wymagane 1000 godzin praktyk w toku studiów).


*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 420 godzi zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Program lektoratu obejmuje:
 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,

 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,

 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.

Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.

 Opłata: 25 zł/ miesiąc

Fizjoterapeuta we Francji

Jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu we Francji, również czeka Cię proces nostryfikacji dyplomu. Ułatwiając zdobycie zawodu swoim studentom, Uczelnia podjęła współpracę z Firmą MEDiREN, która pośredniczy w pozyskiwaniu ofert pracy dla fizjoterapeutów we Francji oraz pomaga w przygotowaniu i przetłumaczeniu dokumentów niezbędnych do nostryfikacji dyplomu.

Co jest konieczne do pracy w zawodzie fizjoterapeuty we Francji?
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.

 • poświadczona kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język francuski.

 

Wybierasz dodatkowy blok zajęć „Fizjoterapeuta we Francji”? Zyskujesz:
 • intensywny lektorat z języka francuskiego*.


*Intensywny lektorat z wybranego języka obcego obejmuje 420 godzi zajęć z języka obcego, w tym 300 godzin klasycznego lektoratu oraz zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Program lektoratu obejmuje:
 • kompetencje językowe potrzebne w życiu zawodowym,

 • specjalistyczny język medyczny ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z zakresu fizjoterapii,

 • naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących w przedmiotowym obszarze życia społecznego i zawodowego.

Program lektoratu pozwala na przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych (egzaminy są organizowane w siedzibie Uczelni). Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest często warunkiem podjęcia pracy w zawodzie w wielu krajach UE.
 
Opłata: 24 zł/ miesiąc

 


  

Sprawdź jakie certyfikaty możesz zdobyć podczas studiów >>

  


 

 • Poznaj KIERUNEK!
 • Wejdź na ZAJĘCIA
 • Wejdź na ĆWICZENIA
 • Film o WYDZIALE MEDYCZNYM
 • Wejdź do LABORATORIUM

 

 


 

Fizjoterapia – praktyczny profil studiów

Łączymy specjalistyczną wiedzę teoretyczną, jaką nabędziesz, z przygotowaniem praktycznym. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co umożliwia przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej i współpracy w zespole terapeutycznym. 

Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach oraz w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem prowadzących zajęcia praktyczne i opiekunów praktyk zawodowych. Praktyczny profil studiów bazuje na praktykach zawodowych prowadzonych w każdym roku akademickim. 

Na uwagę zasługuje własna baza naukowo-dydaktyczna – Centrum Turystyki i Rekreacji  w Kielnarowej – w skład, której wchodzą: budynki dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne, sale ćwiczeniowe, zespół budynków do zajęć rekreacyjno – sportowych, Centrum Zooterapii, zaplecze do odnowy biologicznej (Spa & Wellness), tereny turystyczne, boiska i hale sportowe.

Posiadanie własnego Centrum rehabilitacyjno – medycznego Reh-Mediq w Tyczynie, umożliwia Ci odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych. 

 

Od wielu lat współpracujemy ze szpitalami w Rzeszowie i okolicznymi placówkami ochrony zdrowia, gabinetami rehabilitacyjnymi oraz Uzdrowiskiem Rymanów Zdrój i Uzdrowiskiem Horyniec, w których nasi studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Dużym atutem jest współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, oferującymi naszym studentom ciekawe oferty praktyk, staży oraz dobre warunki pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto programy studiów zostały wzbogacone lektoratem z języka obcego w wymiarze gwarantującym  znajomość języka niezbędną do wykonywania zawodu. Gwarantujemy zainteresowanym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Ustce w formie turnusów rehabilitacyjnych, co wzbogaca umiejętności pracy z pacjentami. Ponadto współpraca z naszymi interesariuszami zewnętrznymi i przedstawicielami środowiska biznesu gwarantuje naszym studentom możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych wykładach otwartych, znacznie pogłębiających tematykę przedmiotów, wynikających z planów studiów.

 

W trakcie studiów będziesz realizować kilka przedmiotów ogólnoakademickich. Dadzą Ci one szerszą perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia z Twojego kierunku studiów. Wyposażą Cię one w wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz pozostałe – praktyczne – przedmioty.
 

 
© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.