Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Rekrutacja

REKRUTACJA ON-LINE

Masz już tytuł licencjata lub inżyniera? 

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Informatyka, Ekonomia, Fizjoterapia, Kosmetologia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Fizjoterapia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły kierunek Fizjoterapia oraz absolwenci WSIiZ kierunku Zdrowie publiczne ze specjalnością Promocja zdrowia z fizjoterapią.

 


 

I etap – rejestracja online

W czasie trwania rekrutacji zarejestrujesz się wchodząc na stronę rekrutacja online
  

II etap -  złożenie kompletu dokumentów

 
Wymagane dokumenty:
 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
  • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • zaświadczenie lekarskie - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię i Kosmetologię wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
  • opinię od dziekana danego wydziału WSIiZ wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
  • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
  • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
  • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej (100 zł).
 
*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100zł) do 30 września 2017 roku.

 

© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.