Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Rekrutacja

REKRUTACJA ON-LINE

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego czy kandydat zdaje nową czy starą maturę.  

 

I etap – rejestracja online

W czasie trwania rekrutacji zarejestrujesz się wchodząc na stronę rekrutacja online
  

II etap -  złożenie kompletu dokumentów

 
Wymagane dokumenty:
  • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
  • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
  • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (100 zł)** 
 
* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300zł) do 30 września 2017 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. 

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.
 
Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

 

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
  • poziom podstawowy 1% = 1 pkt

  • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

 

© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.