Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Udogodnienia dla niepełnosprawnych


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od początku swojego istnienia stara się oferować osobom niepełnosprawnym, na równi ze sprawnymi, możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
Obecnie w WSIiZ studiuje ponad 100 osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
 
  • Dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Obecnie większość obiektów dydaktycznych uczelni dostosowanych jest do osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynki wyposażone są w windy i toalety dla osób niepełnosprawnych. Uczelnia posiada także dwa transportery schodowe, które używane są, by pomóc studentom w dostaniu się do niedostosowanych części budynków.
 
  • Dla osób niesłyszących i słabosłyszących
Największe sale wykładowe uczelni (2 w budynku na ul. Sucharskiego, 1 w Tyczynie i 2 w Kielnarowej) są dostosowane do osób słabosłyszących poprzez zamontowanie w nich urządzeń wspomagających słyszenie (pętle indukcyjne). WSIiZ jest obecnie jedyną uczelnią w województwie podkarpackim wyposażoną w tego typu urządzenia.
Studenci niesłyszący mają także możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego podczas zajęć.
 
  • Dla osób niewidomych i niedowidzących
Uczelnia wyposażona jest w sprzęty dla osób niewidomych, słabowidzących i z niedowładem kończyn górnych (m.i.n urządzenie z wirtualną klawiaturą, powiększalniki, program udźwiękawiająco-powiększający i ubrajlawiający, program do rozpoznawania tekstu, drukarka dla niewidomych, klawiatura dla osób o niesprawnych dłoniach).
 
 
Niepełnosprawni studenci i kandydaci na studia mogą zwracać się do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Działalność Biura ma na celu bieżącą obsługę studentów i kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych, wsparcie dla pracowników dydaktycznych, działania na rzecz dostosowywania budynków i terenu uczelni dla osób z niesprawnością narządu ruchu.
 
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Budynek Główny, pok. RA018 (obok Klubu Akademickiego)
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. (0-17) 866 12 78 (dyżury: poniedziałki 11.30-13.30, czwartki: 12.00-13.30)
e-mail: bon@wsiz.rzeszow.pl
 
 
Uczelnia oferuje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych. Stypendium mogą otrzymać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, już na I roku studiów (dotyczy to także studiów drugiego stopnia). Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (10 miesięcy kalendarzowych). Stypendium może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 
Studenci niepełnosprawni mają także możliwość Indywidualnej Organizacji Studiów od I semestru studiów. Indywidualna organizacja studiów polega na realizowaniu obowiązującego na określonym kierunku lub specjalności planu studiów i programu nauczania z uwzględnieniem zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach ze wszystkich lub niektórych przedmiotów.
 
Od semestru letniego 2010/11 uczelnia realizuje projekt "WSIZ: Wiedza - Staże - Informacja – Zatrudnienie", w ramach którego planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych z zakresu autoprezentacji i metod aktywnego poszukiwania pracy, prowadzone są także kursy języka migowego dla studentów. Studenci 3 roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą aplikować o możliwość 3-miesięcznych, płatnych staży, zgodnych z ich kierunkiem studiów (15 godz./tydz.) realizowanych bezpośrednio w firmach/instytucjach. Prowadzone są także działania związane z likwidacją barier architektonicznych.
© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.